Home » Praktische zaken » Verwijzersinfo

Informatie voor verwijzers

In onze praktijk bieden we psychodiagnostiek, indicatiestelling en psychologische behandelingen in het kader van de Generalistische Basis GGZ.

Patiënten verwijzen naar Stroomlijn kan met een verwijsbrief of via Zorgdomein. Verwijzen via Zorgdomein kan alleen indien uw praktijk zich in een straal van 30 km rondom Amsterdam of Breda bevindt.

Verwijst u via Zorgmail? Gebruik dan ons emailadres: stroomlijn@onlinepsychologie.nl.

Stroomlijn heeft tevens een overeenkomst afgesloten met Zorroo (Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken). Als uw praktijk deelneemt aan het Zorgprogramma Basis GGZ van Zorroo kunt u via KIS (Coordinate) rechtstreeks naar ons verwijzen.

 

Werkwijze

Nadat u uw patiënt heeft verwezen kan hij/zij zelf het eerste gesprek inplannen in de online agenda van Stroomlijn. Er vindt een korte telefonische kennismaking plaats en daarna wordt het intakegesprek ingepland. U ontvangt bericht van ons bij start en afsluiting van de behandeling. 

Verwijsbrief

Klik op onderstaande button om een eenvoudig format voor de verwijsbrief naar de BGGz te downloaden. Deze kunt u printen, invullen en aan uw patiënt meegeven.

 

Voor de verwijsbrief gelden vanuit de NZA de volgende eisen:

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
  • Aangeven dat er sprake is van (het vermoeden van) een psychische stoornis volgens DSM V (evt. met benoeming van de stoornis).
  • Aangeven dat wordt verwezen naar de generalistische Basis GGZ.

Overleg?

Gebruik voor overleg met onze psychologen het onderstaande contactformulier of mail naar stroomlijn@onlinepsychologie.nl. Je kan ons tijdens kantooruren ook bereiken op 06-83878774

Contactformulier voor verwijzers

 Let op: niet geschikt voor privacygevoelige informatie