Hoe werkt de GGZ (geestelijke gezondheidszorg)?

Hieronder vatten we de meest relevante informatie samen. Voor een volledige beschrijving verwijzen we je graag naar de site: https://kiezenindeggz.nl/hoe-werkt-de-ggz

Behandelsetting

Instelling: In een instelling werken doorgaans meerdere behandelaars, die vaak met elkaar samenwerken. Vaak wordt de intake door iemand anders gedaan dan de uiteindelijke behandelaar waar je terecht kan. Je behandelaar kun je niet altijd zelf kiezen bij een instelling. 

Vrijgevestigde praktijk: Een vrijgevestigde praktijk is kleinschaliger. Er werken vaak  maar een paar behandelaars. Dit betekent dat de intake en de behandeling meestal door dezelfde persoon zullen worden gedaan. Je hebt dus ook zelf meer inspraak in het kiezen van je behandelaar. Stroomlijn is een vrijgevestigde praktijk. 

PAAZ: Een Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) is een afdeling van een algemeen ziekenhuis waar zorg wordt geboden aan mensen met een psychiatrische aandoening in combinatie met lichamelijke problematiek.

Behandelaars in de GGZ

GZ-Psycholoog: Een GZ-psycholoog (afkorting van gezondheidszorgpsycholoog) heeft na de universitaire studie een postdoctorale beroepsopleiding van twee jaar gevolgd. De GZ-psycholoog behandelt cliënten met psychische stoornissen of begeleidt (coacht/adviseert) cliënten in hun persoonlijke ontwikkeling. 

Klinisch psycholoog: Een klinisch psycholoog heeft na de opleiding tot GZ-psycholoog een vierjarige opleiding tot klinisch psycholoog afgerond. Een klinisch psycholoog diagnosticeert en behandelt meer ernstige en complexe psychische stoornissen. 

Psychotherapeut: Een psychotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met complexe, psychische klachten. Deze behandeling is vaak intensiever en langduriger dan die van een GZ-psycholoog. 

Psychiater: Een psychiater is een arts die zich na een studie geneeskunde heeft gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met complexe, psychische klachten. De psychiater mag ook medicatie voorschrijven. 

DSM-V diagnose

Psychiaters en psychologen stellen alle psychische stoornissen vast aan de hand van de Diagnostic and Statical Manual, vijfde editie, oftewel DSM-V. Dit kan dus worden gezien als een handleiding voor psychiaters en therapeuten om klachten, problemen en stoornissen te categoriseren en te benoemen.

BGGZ en SGGZ

De generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde (ook wel specialistische genoemd) GGZ hebben sinds 2015 de oude termen “ eerstelijns”  en “tweedelijns” psychologische zorg vervangen. Voor allebei heb je een verwijzing van de huisarts nodig. Ze worden vergoed vanuit de basisverzekering, maar gaan wel af van het eigen risico.

Generalistische basis GGZ (BGGZ): De psychologische zorg in de GBGGz  is bedoeld voor milde tot matige psychische stoornissen. Deze zorg is meestal kortdurend (korter dan een jaar) en klachtgericht. Een behandeling binnen de GBGGz kan bestaan uit gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog of psychotherapeut. Ook een internetbehandeling (eHealth) is mogelijk. Behandeling bij Stroomlijn valt onder de BGGZ.

Gespecialiseerde GGZ (GSGGZ): Behandelingen in de SGGZ zijn vaak langdurig en worden ingezet bij ernstige en complexe problematiek. Soms wordt naast de psychologische behandeling ook medicatie voorgeschreven. Als tijdens de intake bij Stroomlijn blijkt dat je problematiek te ernstig of complex is dan wordt je doorverwezen naar de SGGZ. 

Verwijsbrief

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar, is een verwijsbrief van je huisarts (of bedrijfsarts of medisch specialist) noodzakelijk. Tussen de datum op de verwijsbrief en het eerste gesprek bij Stroomlijn mag hooguit drie maanden liggen. Daarop moeten vermeld staan:

  • Jouw gegevens
  • Een expliciete keuze van de verwijzer voor de specialistische GGZ of generalistische basis GGZ
  • Dat er sprake is van een DSM IV stoornis of het vermoeden van (zo mogelijk aangeven welke)
  • De naam, functie en AGB code van de verwijzer
  • Een datum en handtekening en/of een stempel van de praktijk

Eigen risico

In de Gegeneraliseerde Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ geldt het wettelijk eigen risico in de basisverzekering voor gemaakte zorgkosten. Het eigen risico voor 2021 is € 385, tenzij je een hoger eigen risico hebt afgesproken in je polis. Je verzekeraar zal dit bedrag bij je in rekening brengen, mits dit nog niet is gebruikt voor andere zorg. Voor informatie over jouw specifieke situatie kun je het beste contact opnemen met je zorgverzekeraar.

Kosten van zorg

In de GGZ worden behandelsessies niet los en per keer gedeclareerd bij de verzekeraar. In plaats daarvan wordt er per behandeltraject gedeclareerd. Een behandeltraject wordt ook wel een "prestatie" genoemd.

Basis GGZ Kort: voor de lichte, enkelvoudige maar persisterende stoornissen met een laag risico.
Basis GGZ Middel: voor stoornissen van matige ernst, een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico.
Basis GGZ Intensief: met een ernstige problematiek een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico.

In de prestaties wordt directe en indirecte tijd bij elkaar opgeteld. Directe behandeltijd is het aantal minuten dat de cliënt direct contact heeft met de behandelaar. Indirecte behandeltijd is bijvoorbeeld: overleg met huisarts, behandelplan opstellen, diagnostiek uitwerken, administratie, rapporteren etc.

De 3 verschillende trajecten/prestaties in de GBGGz zijn in 2021 vastgesteld op:

1. Kort - 294 minuten (maximumtarief* €522,13)
2. Middel - 495 minuten (maximumtarief* €885,01)
3. Intensief - 752 minuten (maximumtarief* €1434,96)

Als geen diagnose kan worden gesteld door de psycholoog, wordt de prestatie “onvolledig behandeltraject” gedeclareerd - (120 minuten in- en directe behandeltijd, maximumtarief* €228,04)

In 2022 komt er een geheel nieuw financieringsstelsel voor de GGZ. Het zorgprestatiemodel wordt een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota's. Er wordt dan bijvoorbeeld wel gewoon per sessie gedeclareerd, al een stuk inzichtelijker dus. 

*De genoemde maximumtarieven zijn de bedragen die een zorgverlener maximaal mag declareren. Lees meer over de vergoedingen en tarieven van Stroomlijn.