In onze praktijk bieden we psychodiagnostiek, indicatiestelling en diverse psychologische behandelingen in het kader van de Generalistische Basis GGZ.

Wachtijden

Klik hier voor de actuele wachttijden per locatie en per verzekeraar. Helaas zijn de wachttijden bij de concerns CZ, VGZ en Zilveren Kruis Achmea momenteel > 20 weken in verband met budgetafspraken met verzekeraars.

Hoe verwijzen?

1. Verwijzen via Zorgdomein

Verwijzen naar Stroomlijn gaat bij voorkeur digitaal via Zorgdomein. Zoek op "Stroomlijn Online Psychologie". Uw patiënt dient zichzelf vervolgens aan te melden via het aanmeldformulier. Aan de hand van enkele screeningsvragen proberen we een eerste inschatting te maken of onze hulp toereikend is en bij wie van onze psychologen iemand het beste op zijn/haar plek zal zijn. 

2. Verwijzen via Zorgmail

U kunt ook een verwijsbrief beveiligd naar ons mailen via Zorgmail.

3. Verwijzen met uw eigen verwijsbrief

Als u iemand verwijst met uw eigen verwijsbrief, vermeld dan alstublieft in ieder geval de volgende gegevens:

 • naam, adres en woonplaats van uw patiënt
 • de geboortedatum van uw patiënt
 • het BSN-nummer van uw patiënt
 • het verzekeringsnummer van uw patiënt
 • het telefoonnummer van uw patiënt
 • de naam van de verwijzer
 • de functie van de verwijzer
 • de AGB-code van de verwijzer
 • een handtekening en/of praktijkstempel
 • De verwijsdatum
 • Dat het een verwijzing is voor basis-ggz betreft
 • Dat u het vermoeden van een DSMV stoornis heeft. 

 

Klik op onderstaande button om een eenvoudig format voor de verwijsbrief naar de BGGz te downloaden. Deze kunt u printen, invullen en aan uw patiënt meegeven.

4. Verwijzen via ZORROO

Stroomlijn heeft tevens een overeenkomst afgesloten met Zorroo (Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken). Als uw praktijk deelneemt aan het Zorgprogramma Basis GGZ van Zorroo kunt u via KIS (Coordinate) rechtstreeks naar ons verwijzen.


Exclusiecriteria

Wij behandelen in principe geen patiënten met de volgende kenmerken:

 • Uitgebreide psychologische/psychiatrische voorgeschiedenis
 • Psychosociale problematiek als zorgvraag (schulden, dakloosheid)
 • Medicatie hulpvraag
 • Diagnostiek als zorgvraag
 • Psychotische stoornissen
 • Verslavingsproblematiek en eetstoornissen
 • Hoge crisisgevoeligheid
 • Lage intelligentie
 • Ouder dan 40 jaar

Na verwijzing

Nadat u uw patiënt heeft verwezen kan hij/zij zelf het eerste gesprek inplannen in de online agenda van Stroomlijn. Er vindt een korte telefonische kennismaking plaats en daarna wordt het intakegesprek ingepland. U ontvangt bericht van ons bij start en afsluiting van de behandeling. 

Overleg?

Mail ons beveiligd via zorgmail of stuur een bericht naar  stroomlijn@onlinepsychologie.nl (niet voor pricacygevoelige informatie).

U kunt ons tijdens kantooruren ook bereiken op 06-83878774