Klachtenregeling

Als je niet tevreden over ons bent, gaan we daarover natuurlijk graag met je in gesprek. We zullen dan proberen samen met jou tot een oplossing te komen.

Heb je een klacht volg dan het volgende stappenplan:

Stap 1: Bespreek je klacht met je eigen behandelaar. 

Stap 2: Kom je er niet uit met je psycholoog, of vind je het lastig om het bespreekbaar te maken? Neem dan contact op met de praktijkhouder van Stroomlijn (Ellen Klerks). Dit kan door een mailtje te sturen naar stroomlijn@onlinepsychologie.nl. Je klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. 

Komen we er samen echt niet uit? Dan bestaat uiteraard ook de mogelijkheid om een klacht te deponeren bij een onafhankelijke externe klachtenfunctionaris. In dat geval kan je contact opnemen met de geschillencommissie van de NVGzP